Pressen bak sin hellige mur

Publisert av Erik Rynning 18.02.2016

 

Pressen bak sin hellige mur

 

Inspirert av sutringen i pressen.

 

Jeg er en ekstremt varm forsvarer av pressens frihet og uavhengighet. Det betyr ikke at alt er bra!

 

Bak pressens hellige mur er det journalister av kjøtt og blod som beskytter seg mot utenverden. Det er mennesker med preferanser, holdninger, karrieremål og ønsker om å bli hørt/sett og belønnet; slik som andre i samfunnet.

 

Kritikk blir møtt med at deres hellige oppgave ikke må røres; oppgaven å avdekke mislighold av makt, særlig. Ja, denne oppgaven er meget viktig.

 

Men ofte er det journalisten som menneske som fastsetter dagsorden. Skjeve vinklinger, overdrivelser, mangel på motforestillinger, personlig maktmisbruk, overfladisk fremstilling og uthengning skaper overskrifter; og økonomisk overskudd for pressen. Det blir uavhengighet fra lovgivende, dømmende og utøvende makt, men ikke uavhengighet fra egne drømmer.

 

Og pressen lar seg bruke av aktører med sin egen agenda; aktører med egne ønsker om vinklinger; ofte kilder som loves anonymitet mot at sterke utsagn kan refereres. Uten særlige motforestillinger hevder pressen at anonyme kilder må brukes og forsvares. Ja, historien blir naturligvis større, men er det i ett og alt fullt redelig?

 

Journalistene som yrkesgruppe har ikke den troverdighet i befolkningen som de burde fortjene. Men de må gjøre seg fortjent, ikke gjemme seg bak muren.

 

Pressen, avis og TV primært, trues av Trump og sosiale media.

 

Pressen er bekymret, fordi sosiale media er et nytt medium, der aktørene kan fremlegge sine synspunkter uavhengig av journalistene i pressen. Det er en makt pressen hadde ønsket for seg selv, så det argumenteres med at utviklingen ikke er bra, men det er vel bare for pressen selv? For frihet og uavhengighet gjelder vel ikke bare for pressen, men også andre.

 

Når Trump utfordrer pressen på dens uavhengighet og sannhetssøken, så vekker det gjenklang hos mange, mens pressen forsvarer sin mur.

 

Pressen må gå i seg selv, søke kvalitetsnormer; og demonstrere dem. Da kan de fortjene folkets tillit.

Vi mottar gjerne forslag eller innlegg til denne spalten. trykk her